..........www.3-2-1-pizza.dk


     

 

SIKKERHEDS-HENVISNINGER

 

Læg aldrig PIZZASTENEN direkte på bageovnens bund.
Det forårsager en ophobning af varme og bageovnen beskadiges.

Placer ikke PIZZASTENEN på ovnens dør eller en glasoverflade.
Der kan opstå skrammer eller ridser.

Rør ikke ved PIZZASTENEN med de bare hænder når den er varmet op i ovnen.
Det kan forårsage forbrændinger !
Lad PIZZASTENEN køle helt af før du efter bagningen tager den ud af ovnen.

Under alle omstændigheder
kan PIZZASTENEN først gøres ren uden risiko, når den er helt afkølet.
Hvis du lægger den varme PIZZASTEN i koldt vand, kan det forårsage
kraftige spændinger i materialet. - PIZZASTENEN kan eventuelt springe.

Når den lægges i ovnen, tages ud og under transport kan PIZZASTENEN
falde ned og forårsage personskade på grund af dens vægt.

Vær derfor forsigtig og omhyggelig ved håndtering af PIZZASTENEN.
PIZZASTENEN er tung !! - Hold den godt fast med begge hænder.

Vær påpasselig når du lægger pizzaen i den forvarmede bageovn
( på PIZZASTENEN ).

Uagtsomhed kan forårsage forbrændinger !

Sørg for, at du ikke uforvarende kommer til at berøre de varme dele på bageovnen
med hånden eller underarmen !

Du bør i givet fald bære beskyttelseshandsker med lange opslag ( grillhandsker ).

Benyt et dertil egnet hjælpemiddel når du sætter pizzaen ind i ovnen ( f.eks. en PIZZASPADE ).

PIZZASTENEN og PIZZASPADEN egner sig ikke til rengøring i opvaskemaskine.

Anvend derfor kun almindelige hjælpemidler til rengøring
( f.eks. køkkensvamp / viskestykke / køkkenskraber ).
Hvis du absolut vil anvende opvaskemiddel, må du kun anvende en ganske lille smule.

Ellers er der risiko for, at den porøse PIZZASTEN opsuger en del af opvaskemidlet
og at dette senere får en negativ indflydelse på pizzaens smag.

Derfor anbefaler vi, at du helt undgår at tilsætte rengøringsmiddel.


     

 

SPØRGSMÅL ??

Send os en.............. !